Logoglava
    © 2008 CHP
l Na uvodno stran l
Prva stran / Kdo smo / Namen
NatisniPošlji prijatelju

Vloga in pomen Geološkega zavoda Slovenije


Geološki zavod Slovenije (GeoZS) je javni raziskovalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Njegov osnovni namen je zagotoviti čim boljše poznavanje geološke zgradbe ozemlja Republike Slovenije in zbiranje, vodenje ter posredovanje geoloških podatkov. Zapletena geološka zgradba slovenskega ozemlja, ki je posledica stičišča treh velikih tektonskih enot: Alpidov, Dinaridov in Panonskega bazena, narekuje njegovo raznolikost in bogatost, obenem pa predstavlja strokovnjakom s področja geologije večje izzive.

Zavod kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje, skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa, izvaja javno službo v obliki raziskovalnih programov ter aktivno sodeluje z univerzami pri izvajanju dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programov. Omenjena področja sestavljajo zaokroženo celoto raziskovalnega dela, za katero je pričakovati, da bo v svetu aktualna še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembna, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje.

Geološki zavod Slovenije se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost, se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, tako sledi smernicam in trendom razvoja geoloških znanosti v svetu ter jih soustvarja. Istočasno zagotavlja zavod vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.
  
  

 


Manjše  Večje  E-mail  Kazalo strani  English