Logoglava
    © 2008 CHP
l Na uvodno stran l
Prva stran / Kdo smo / Zgodovina
NatisniPošlji prijatelju

Zgodovina

Po tem, ko so geologijo slovenskega ozemlja že preučevali geologi avstrijskega geološkega zavoda, je vlada LR Slovenije 7. maja 1946 (Ur. l. LRS št. 34/46) s sklepom ustanovila Geološki zavod za Slovenijo v okviru Ministrstva za industrijo in rudarstvo. Le-ta je po decentralizaciji gospodarstva leta 1950 prešel pod upravo Sveta za energetiko in ekstraktivno industrijo LR Slovenije in bil 8. julija istega leta z odredbo vlade preimenovan v Upravo LR Slovenije za geološke raziskave.

V začetnem obdobju je bilo v Sloveniji le pet geologov, zaposlenih na visokih šolah, tako da so geološke naloge opravljali predvsem visokošolski profesorji in študentje. Leta 1952 so z univerze prišli prvi diplomirani geologi in zavod je lahko pričel normalno delovati.

Uprava LR Slovenije za geološke raziskave se je 4. julija 1952 združila s Podjetjem za globinsko vrtanje v Geološki zavod LR Slovenije v Ljubljani, ki se je istega leta ustalil v prostorih na Parmovi 33.

Geološki zavod LR Slovenije v Ljubljani je bil leta 1954 (Ur. l. LRS št. 28/54) razglašen za finančno samostojno ustanovo in preimenovan v Geološki zavod Ljubljana. Kot takšen je moral svoj program dela prilagajati zahtevam gospodarskih organizacij, posledica česar je bila tudi nagla rast števila zaposlenih. Tako je od štirih zaposlenih v letu 1947 to število naraslo na 347 v letu 1959 in se približalo številu 3.000 v letu 1980. Skladno s tem se je povečevalo tudi število poslovnih prostorov na različnih lokacijah.

Leta 1974 se je Geološki zavod Ljubljana znotraj razdelil na tri enote:

 • Geologija, geotehnika in geofizika

 • Geotehnična in rudarska dela
   
 • Rudnik urana Žirovski vrh

Leta 1979 pa se omenjene tri enote nadalje razdelile in nastalo je šest TOZD-ov:

 • Geologija, geotehnika in geofizika
   
 • Rudarska dela
   
 • Geotehnična dela
   
 • Vrtalno minerska dela
   
 • Strojna proizvodnja in vzdrževanje
   
 • Komercialna dejavnost in skupne službe  

Zaradi razdrobljenosti poslovnih prostorov in zaradi odpovedi na Parmovi ulici 33 se je leta 1989 Geološki zavod Ljubljana preselil v novo poslovno stavbo na Dimičevi 14.

Po Zakonu o podjetjih iz leta 1990 se je šest enot Geološkega zavoda Ljubljana preoblikovalo v šest samostojnih podjetij združenih v interesno združenje Geološki zavod Ljubljana:

 • Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko
   
 • Podjetje za rudarska dela
   
 • Podjetje za geotehnična dela
   
 • Podjetje za vrtanje in miniranje
   
 • Podjetje za strojno proizvodnjo in vzdrževanje  

Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko je prevzel vlogo nacionalnega geološkega zavoda.

Ob reorganizaciji konec leta 1998 (Ur. l. RS št. 66/98) se je Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko preoblikoval v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije in gospodarsko družbo Geonženiring, d. o. o..


Manjše  Večje  E-mail  Kazalo strani  English