Logoglava
    © 2008 CHP
l Na uvodno stran l
Prva stran / Kdo smo / Priznanja
NatisniPošlji prijatelju

Priznanja

Geološki zavod Slovenije podeljuje posameznikom za znanstveno - raziskovalne in razvojne dosežke na področju geologije, ter posameznikom in organizacijam za zasluge pri razvoju geološke znanosti in stroke naslednja priznanja in častne nazive:

Lipoldova plaketa

Lipoldova medalja

Častni član Geološkega zavoda Slovenije

Častna listina Geološkega zavoda Slovenije

Priznanja in častne nazive podeljujemo vsako drugo leto. Prva takšna podelitev je bila leta 2001.

Lipoldove plakete podeljujemo posameznikom ali skupinam za znanstveno - raziskovalne dosežke na področju geologije za obdobje zadnjih dveh let.

Lipoldove medalje podeljujemo občasno posameznikom, ki s svojim delom v daljšem časovnem obdobju bistveno prispevajo k razvoju geološke znanosti.

Naziv Častni član Geološkega zavoda Slovenije podeljujemo posameznikom kot priznanje za pomembne dosežke na področju raziskav, ki se opravljajo na GeoZS, ali za pomembne zasluge pri uveljavitvi GeoZS doma in v svetu, ali za uspešno sodelovanje z GeoZS.

Častno listino Geološkega zavoda Slovenije podeljujemo organizacijam kot priznanje za:

  • zasluge pri razvijanju sodelovanja med GeoZS in drugimi organizacijami doma in v svetu
    
  • pomembne prispevke pri uveljavljanju geoloških raziskav, še posebno tistih, ki se odvijajo na GeoZS
    
  • posebna prizadevanja, ki so pripomogla k uveljavitvi GeoZS doma in v svetu

 

Nagrajenci:

  

2011

Lipoldovi plaketi: dr. Gorazd Žibret in uredniški odbor knjige Geologija Slovenije (akad. prof. dr. Mario Pleničar, prof. dr. Bojan Ogorelec, dr. Matevž Novak)

Lipoldova medalja: doc. dr. Bojan Ogorelec

Častni član Geološkega zavods Slovenije: Trajan Dimkovski

Častna listina Geološkega zavoda Slovenije: NTF - Oddelek za geologijo

 dr. Gorazd Žibret  Uredniški odbor knjige Geologija Slovenije (od leve proti desni: prof. dr. Bojan Ogorelec, akad. prof. dr. Mario Pleničar, dr. Matevž Novak)
 Trajan Dimkovski  Predstojnik Oddelka za geologijo izr. prof. dr. Mihael Brenčič

 doc. dr. Bojan Ogorelec

 

2007

Lipoldovi plaketi: Uroš Premru in dr. Nina Mali

Lipoldova medalja: akad. prof. dr. Matija Drovenik

Častni član Geološkega zavoda Slovenije: Marjan Dolenc

Častna listina Geološkega zavoda Slovenije: Nacionalni inštitut za biologijo

Uroš Premru     akad. dr. Matija Drovenik     Marjan Dolenc     Nacionalni inštitut za biologijo

 

2005

Lipoldovi plaketi: dr. Miloš Bavec, dr. Marko Komac

Lipoldova medalja: prof. dr. Simon Pirc

Častni član Geološkega zavoda Slovenije: Avgust Čebulj in Karel Grad

Častna listina Geološkega zavoda Slovenije: ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke

Nagrajenci od leve proti desni: doc. dr. Bojan Ogorelec, dr. Marko Komac, mag. Nadja Železnik (ARAO), dr. Miran Veselič (ARAO), Avgust Čebulj, prof. dr. Simon Pirc, dr. Miloš Bavec

     

2003

Lipoldovi plaketi: dr. Branka Trček in dr. Mateja Gosar

Lipoldovi medalji: prof. dr. Danilo Ravnik in prof. dr. Stanko Buser

Častni član Geološkega zavoda Slovenije: Anton Nosan

Častna listina Geološkega zavoda Slovenije: Javno podjetje VO-KA


Nagrajenci od leve proti desni: dr. Bogdan Jurkovšek, dr. Mateja Gosar, Anton Nosan, prof. dr. Danilo Ravnik, prof. dr. Stanko Buser, dr. Branka Trček, direktor GeoZS doc. dr. Bojan Ogorelec
 
   

2001

Lipoldovi plaketi: dr. Miha Brenčič in dr. Robert Šajn

Lipoldova medalja: prof. dr. Mario Pleničar

Častna listina Geološkega zavoda Slovenije: Prirodoslovni muzej Slovenije

 

 

Manjše  Večje  E-mail  Kazalo strani  English