Logoglava
    © 2008 CHP
l Na uvodno stran l
Prva stran / Kdo smo / Programi / Mineralne surovine
NatisniPošlji prijatelju

Mineralne surovine

Program obravnava kamnine in mineralne surovine, oz. geološke vire, v njihovem celotnem “življenjskem krogu”. Ta sega od geoloških okolij in procesov njihovega nastajanja do erozije materiala in prenosa le-tega v nova okolja. Raziskave tega naravnega kroga geoloških virov naj bi dale odgovore o njihovi sestavi, strukturi in genezi ter s tem prispevale k boljšemu poznavanju nacionalnega ozemlja. Zato so v programu združeni specialisti različnih vej geologije, ki bodo v svojem povezovanju lahko dali celovite odgovore na njegovo tematiko. V sklopu raziskav bodo pridobljeni novi podatki o sedimentoloških, petroloških, mineraloških, geokemičnih, petrofizikalnih, startigrafskih in strukturnogeoloških značilnostih ter kompleksnem razvoju posameznih sedimentacijskih bazenov. Z interpretacijo podatkov bomo lahko ocenili potencialnost posameznih geoloških virov in prostorov, kar je posebej pomembno za gospodarsko vlaganje v raziskave in izkoriščanje domačih, predvsem dolgoročno deficitarnih, naravnih surovin.

Težišče programa:

 • litološka sestava vseh vrst kamnin slovenskega ozemlja, njihova petrologija, mineralogija in starost
   
 • ugotavljanje geneze sedimentnih kamnin ter diagenetski procesov v njih (sedimentacijska okolja in njihova dinamika)
   
 • kamnine in nevezani sedimenti kot viri mineralnih surovin (naravni in tehnični kamen – npr. apnenci krasa, flišni peščenjaki, skrilavci, gnajsi in globočnine Pohorja, dolomiti ter surovine za predelovalno industrijo – roženci, apno, cement, ...)
   
 • organogeni sedimenti kot energetski vir (premog – Velenjski bazen, Posavske gube)
   
 • gline, filosilikati in tufi
   
 • mezozojski apnenci in dolomiti (predvsem Karavanke in zahodna Slovenija)
   
 • klastične sedimentne kamnine, predvsem terciar severovzhodne Slovenije
   
 • metamorfne kamnine ob Periadriatskem šivu 
   
 • recentni morski, jezerski in rečni sedimenti kot objekti antropogene polucije  

Vodja programske skupine: dr. Gorazd Žibret


Manjše  Večje  E-mail  Kazalo strani  English