Logoglava
    © 2008 CHP
l Na uvodno stran l
Prva stran / Kdo smo / Programi / Infrastrukturni program
NatisniPošlji prijatelju

Infrastrukturni program

Osnovni namen infrastrukturnega programa GeoZS je vzpostavitev infrastrukture geoloških prostorskih podatkov, vsestranska podpora izdelavi nove geološke karte Slovenije ter laboratorijski pripravi geoloških vzorcev.

Dejavnosti infrastrukturnega programa GeoZS lahko strnemo v:

A. Geološki informacijski sistem:

 • izdelava, podpora in vzdrževanje baz geoloških podatkov, pomembnih za državo,
 • izdelava in razvoj geoloških podatkovnih in kartografskih standardov,
 • uvajanje standardov kontrole kvalitete digitalnih prostorskih podatkov,
 • izdelava uporabniških aplikacij v GIS okolju, izdelava spletnih aplikacij,
 • izmenjava javnih podatkov in metapodatkov po standardih EU,
 • vodenje evidence prostorskih podatkov Geološkega zavoda Slovenije,
 • modeliranje prostorskih geoloških podatkov, izdelava tematskih kart,
 • obdelava podob, pridobljenih z metodami daljinskega zaznavanja,
 • distribucija digitalnih prostorskih podatkov,
 • organizacija in vodenje delavnice na temo GIS-a,
 • spremljanje aktivnosti EU, ki se izvajajo v okviru INSPIRE, WFD, WISE, GMES, DIMAS,
 • digitalizacija arhiva GeoZS.

B. Podpora izdelavi nove geološke karte:

 • terensko zbiranje geoloških podatkov,
 • globinske raziskave (vrtanje, geofizikalne raziskave),
 • sedimentološka, paleontološka, petrografska in geokemična analitika,
 • priprava vzorcev in izdelava preparatov za paleontološke analize (mikro- in makro-),
 • arhiviranje paleontoloških vzorcev in vodenje evidence,
 • digitalna kartografija,
 • izdelava digitalnih standardov,
 • kartografska obdelava,
 • priprava za tisk.

C. Vzdrževanje infrastrukturne opreme:

 • elektronski mikroskop SEM 6490 LV, 
 • oprema za izvajanje VR refleksijskih seizmičnih raziskav, 
 • oprema za terensko karotažo, 
 • specialno terensko vozilo, CDI Sprinter Furgon, 
 • sistem za izdelavo geoloških zbruskov in poliranih preparatov (Logitech),
 • sistemsko vzdrževanje računalniške infrastrukturne opreme,
 • vzpostavitev in vzdrževanje notranjega omrežja računalnikov,
 • vzpostavitev in vzdrževanje povezave z internetom,
 • varovanje notranjega omrežja pred vdori ter dostop do elektronske pošte,
 • izdelava varnostnih in arhiviskih kopij podatkov.

Z vzpostavitvijo infrastrukture prostorskih podatkov Geološkega zavoda Slovenije uporabnikom zagotavljamo celovite informacijske storitve o geologiji prostora.

Infrastrukturni program GeoZS nudi podporo raziskovalni dejavnosti (raziskovalni programi, raziskovalni in razvojni projekti), mednarodnim projektom ter državnim in vladnim organom.

Geološki informacijski sistem zagotavlja dostopnost do ustreznih harmoniziranih in kakovostnih digitalnih geoloških informacij za potrebe podpore odločitvam, vrednotenju in spremljanju stanja v prostoru. Podatki, zbrani v okviru različnih programov in projektov, se med seboj razlikujejo tako po metodologiji njihovega pridobivanja kot po njihovi kakovosti. Tako je eden izmed glavnih ciljev infrastrukturnega programa standardizacija teh podatkov in njihova vključitev v geološki informacijski sistem. Geološki informacijski sistem omogoča urejen in sistematičen način zbiranja, vzdrževanja, posredovanja in hranjenja geoloških podatkov in nudi podporo vsem raziskovalcem.

Dva interaktivna atlasa geoloških podatkov (»Pregledovalnik Osnovne geološke karte Slovenije« in »Pregledovalnik Preglednih tematskih geoloških kart Slovenije«) na spletnih straneh GeoZS nudita hitro in kvalitetno podporo raziskovalnim projektom ter hitri dostop vsem raziskovalcem GeoZS, javnosti in drugim uporabnikom na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Infrastrukturna oprema GeoZS

 

Člani infrastrukturnega programa:

Jana Otrin
Majda Mahne
Tomaž Kopitar

 

 


Manjše  Večje  E-mail  Kazalo strani  English